12 Nisan 2017 | admin

Konya Medyum

Konya Medyumlar, Konya Medyum, Konya Medyum Siteleri, Konya Medyum Telefonları, Konya Medyum Siteleri Hakkında Bilgi Platformu.

Medyum tanım olarak; yer zaman, mekan kavramlarına hiç aldırış etmeden, hiçbir nesne materyal, tarot destesi,  medyum araç gereçleri ve benzeri şeyleri araya koymadan fiziksel alem  ile eterik dediğimiz astral –görünmez boyutta yaşayan  varlıklarla bizzat irtibat kurabilecek yeteneğe sahip kimseler olabileceği  gibi, onlarla görüşmeden onları belli görevlere sevk edebilen ve bu işi vefk yazma metodu ile gerçekleştirebilen yani iki alem arasında bağ vazifesi gören özel yetenekli kişi demektir. Medyum bu eterik bağı bazen isteği ile yapabilir bazen de o alemden bilgiler ansızın akabilir. Bunun yolu da sezgi- rüya ve trans  şekilleri ile olmaktadır.

Konya Medyumlar

Konya Medyumlar

Konya Medyum Hizmetleri

Medyumlar öte alemlerin varlıkları ile irtibat kurarken bazen isteği haricinde da bu bağ otomatik oluşabilmektedir. Konya Medyum trans yöntemi ile bağ kurabilir. Alıcı medyumlar vardır ve aktarıcı medyumlar vardır. Alıcılar sadece öte alemlerden bilgiler alabilir fakat onlara bir şey aktaramaz. Verici olanlar da hem onlardan veri-data bilgi alabilir hem de onlarla diyaloga geçebilir.

Bu olayların hepsi beynin belli merkezlerinin uyarılması ile olmaktadır.

Vefk Yazan Medyumlar

Vefk yazan medyumlar yukarıda saydığımız özelliklere sahip olmadan da öte alem varlıklarını belli görevlere sevk edebilmek için vefk gücünü kullanırlar. Vefk bir güçlü dua anahtarıdır. Vefk bu latif varlıkları cebren göreve davet eder ve onlara iş yaptırır.

Konya Medyumlar

Konya Medyumlar

Cinler alemi

Çok karmaşık olarak mantık ve akıl yolu ile anlaşılması zor bir alem olan cinler alemi ve astral alem, ihata yeteneklerimizin dışında kavranması mümkün olmayan alemlerdir. Bu alemde yaşayan varlıklar insanlar gibi fiziksel etkilerin esiri değildirler. Zaman ve mekan sınırlamaları onlar için yoktur. Şeffaf varlıklar olarak insanların zihnine sızabilirler ve onların fikirlerini değiştirebilirler. Bunu, kendilerine arzularını harekete geçirecek güçlü görüntüler yollayarak yaparlar. Bu görüntüler insanların kendi iradelerini elinden alacak kadar canlı ve çeldiricidir.

Fiziksel Alem

İnsan belli frekans sınırlarında sesler duyar eşyalar görür. Göremedikleri ise, yok anlamına gelmez. Yani bir insan bir şeyi görmüyorsa o şey yoktur diyemez. Mesela karıncaların birbirleri ile haberleşmek için düşük frekans bandındaki iletişimlerini duyamayız ama bu demek değildir ki karıncalar birbirlerinden habersiz hareket ederler. Aslında insan bunları da algılayacak kapasiteye sahip olarak yaratılır ama çoğunluk bu yetenekten haberdar bile değildir. Karıncaların ne dediği ile ilgilenmek de insanların esas işi değildir.

Zaman zaman yer yüzünde  özel yeteneklere sahip insanlar belirir. Bu insanlar bir eğitim bile almadığı halde beyinlerinin özel noktaları daha hassas olarak doğarlar. Algıları nettir. Astral varlıklarla iletişim kurmaya yetecek kapasitededirler ve onlardan bilgiler alırlar. Bu bilgiler çok değerlidir ve halka açık değildir. Özel  insanlar birbirlerine bu bilgileri silsile yolu ile aktarırlar. Mesela büyü etkisi bilimsel olarak açıklanamamaktadır ancak büyü vardır.Büyü işte bu astral varlıkların bir göreve sevki ile gerçekleşir. Filanca yerdeki filanca kimseyi tesir altına almak isteyen bir medyum, bu işi yapacak cinlerin özel isimlerini barındıran özel bir vefk hazırlar ve onlar da davete icabet ederler. Bu keyfi değildir zorakidir. Görevlerini bitirdiklerinde ise çekilip gitmezler. Vefk bozulana kadar ya da daha tesirli bir büyü yapılana kadar verilen işe devam ederler. Bu işi kimler yapıyor? Elbette ki medyumlar yapıyor.

Ama tabi biz gerçek medyumlardan bahsediyoruz. Günümüzde sahte medyumlar da bu işin ciddiyetini ve saygınlığını zedelemeye devam ediyorlarsa da gerçek medyumlar daima aranan insanlar olmaya devam edecektir.